dinsdag 5 juni 2012

Autisme in de toekomst te behandelen

Onderzoekers van de UMC's in Utrecht en Nijmegen denken dat autisme is in de toekomst te behandelen is. Zij hebben samen met andere Europese instellingen een subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar autisme.

Het project ‘European Autism Interventions – A Multicentre Study for Developing New Medications' moet het onstaan van autisme beter in kaart brengen om zo tot een behandeling te komen. Aan het project, dat in april is gestart en in totaal 30 miljoen euro kost, werken twintig universiteiten en zes farmaceutische bedrijven mee.

De divisie Hersenen van het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut en het UMC St Radboud in Nijmegen krijgen de 1,5 miljoen euro voor klinisch onderzoek met patiënten naar beeldvorming van de hersenen tot aan proefdier- en stamcelonderzoek.

Ontwikkelingsstoornis terugdraaien

Hersenonderzoeker prof. dr. Peter Burbach van het UMC Utrecht en penvoerder namens het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut zegt: 'Wij hebben van de genetische afwijking fragiel X-syndroom geleerd dat dat ontwikkelingsstoornissen van de hersenen mogelijk wel te beïnvloeden zijn. In proefdiermodellen voor autisme is het al gelukt om gedragsveranderingen deels te herstellen. We denken nu dat ontwikkelingsstoornissen in de hersenen van mensen met autisme misschien ten dele terug te draaien zijn. Dat zou kunnen resulteren in minder stereotiep gedrag en verbeterde communicatie.'

Nieuwe medicijnen

Patiënten met het fragiele X-syndroom hebben last van mentale achteruitgang, terwijl het ook een veelvoorkomende oorzaak van autisme is. Momenteel worden medicijnen getest bij fragiel X-patiënten die de mentale handicap en het gedrag bij deze patiënten zou kunnen verbeteren. Mocht dat zo zijn, dan kunnen de medicijnen ook bij andere mensen met autisme onderzocht worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten