donderdag 21 juni 2012

Flexibele opvang en kwaliteit

De kinderopvang wordt voor veel ouders te duur. Is kinderopvang ook echt duur? Dat valt eigenlijk wel mee, vind ik. Een gemiddelde prijs van €6,80 per uur voor opvang en verzorging van het kostbaarst in je leven vind ik niet duur. Een gemiddelde schoonmaakster is duurder. Duur is dus een relatief begrip. Wat maakt nu dat we het duur vinden? De meeste KDV’s zijn 11 uur open, dus dan betaal je gemiddeld €6,80x11 =€74,80 per dag. Daarmee kom je toch al snel op een slordige €900 euro per maand als je drie dagen opvang nodig hebt. Ja…. Dat vind ik ook wel duur. Eerlijk is eerlijk. En tot nu toe had je als ouder niet veel te kiezen in het aantal uren dat je afnam.

Als ouder krijg je nog kinderopvangtoeslag vanuit de overheid. Dat kan variëren van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand. En dat geld wordt door ons allemaal opgebracht. Werkgevers, belastingbetalers en klant. Verdien je veel dan krijg je weinig terug, verdien je weinig dan krijg je veel terug. Zo ongeveer zit het in elkaar. Met de laatste bezuinigingen op KO toeslag krijgt men minder terug, vooral de mensen die veel verdienen. En ‘veel verdienen’ doe je al snel vanuit de belastingdienst gezien.

Er haken klanten af, die gaan op zoek naar alternatieven. Opa en oma, de buurvrouw. Er zijn al meer blogs geschreven over de ‘waarde van de kinderopvang’, daar ga ik het niet over hebben. Ik onderschrijf die blogs voor de volle 100%. Waar het op neer komt is dat de professionele opvang duidelijk een meerwaarde heeft voor het kind. De laagstverdienende ouders haken bijna helemaal af, want ondanks dat de regering vindt dat opvang betaalbaar moet blijven voor de minder draagkrachtigen blijkt dat niet zo te zijn.

Als ouder moet je bezuinigen  en in veel gevallen is dat op de kinderopvang. Hier spelen kinderopvangorganisaties op in. Ze zullen we moeten! Er wordt flexibele  opvang geboden. De klant kan minder uren afnemen, of minder dagen. Of opvang per uur afnemen. Er was een tijd dat, bij de meeste kinderopvangorganisaties, kinderen minimaal 2 dagen moesten komen. Minder werd niet verantwoord gevonden, vooral voor de allerkleinsten, omdat ze dan steeds weer moesten wennen. Die grens werd verschoven naar 1 dag. Nu is het mogelijk dat de klant minder dan 1 dag opvang kan afnemen. ‘Vroeger’ zeiden we minachtend “we zijn geen ballenbakopvang!! Wij bieden kwaliteit!”

Hoe zit het nu met die kwaliteit als we flexibele opvang bieden? Hoe goed is het eigenlijk voor kinderen om 1 dag (of minder) het kinderdagverblijf te bezoeken? En hoe goed is het als dat kind dat 1 dag komt dan ook nog soms op andere groepen wordt opgevangen als de personeelsbezetting daarom vraagt?

Pedogogische kwaliteit

Mensen, wij zijn de kinderopvang! Wij zijn van de pedagogische kwaliteit! Laten we zelfs bij het meest flexibele aanbod niet de pedagogische kwaliteit uit het oog verliezen. En ik geloof dat je ook bij incidentele opvang van minder dan 1 dag kwaliteit kunt bieden. Maar daar moet je je wel bewust van zijn, je moet die kwaliteit bewaken door daar interne afspraken over te maken. Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen als ze zich veilig en gelukkig voelen.

Welke pijlers hebben we op dit gebied? Ten eerste: de volwassenen om hen heen zijn vertrouwd en bekend en voelen aan wat het kind wil en ondersteunen het kind als het nodig is. Ten tweede: de ruimte waar je komt, die moet bekend en vertrouwd zijn. Dus PM-ers die het leuk vinden om de groep regelmatig te veranderen… niet doen! Kinderen houden niet van verandering, dan moeten ze steeds weer wennen aan hun ruimte. Ten derde: bekende groepsgenootjes, je vriendje waar je zo leuk mee kunt spelen moet er zijn. Dat betekent dus iets voor je dagritme.

Hoe kunnen wij kwaliteit bieden?
  1. Zorg als organisatie voor vaste leidsters die de kinderen kennen. Als je  een onbekende invaller hebt, zorg dan dat er in ieder geval 1 vaste bekende en vertrouwde leidster is die de vroege dienst heeft. Zo laat een ouder haar/zijn kind veel vertrouwder achter en begint een kind haar/zijn dag ook goed. De inval kan in de loop van de dag het kind leren kennen met ondersteuning van de vaste medewerker en aan het eind van de dag overdragen aan de ouders. Zorg voor vaste invallers, die het kind kennen.
  2. Realiseer je dat de ruimte van groot belang is, zorg dat deze vertrouwd en tevens uitdagend is. Vang een kind zoveel mogelijk op in de eigen vertrouwde ruimte.
  3. Groepsgenootjes zijn van groot belang. Als een kind op een andere dag dan gewend, opgevangen wordt en er zijn geen bekende groepsgenootjes, zorg dan dat het kind extra aandacht en ondersteuning krijgt.
  4. De allerbelangrijkste… probeer te voorkomen dat het kind alledrie de pijlers moet missen, dus niet een kind op een andere groep plaatsen met andere groepsgenootjes en andere pm-ers. Maar wel het kind in de eigen ruimte  laten bij de groepsgenootjes en laat een PM-er wisselen van groep. Zorg dat minimaal 2 van de 3 pijlers overeind blijven. Het vraagt wat gepuzzel, maar het levert in ieder geval iets op, namelijk een kind dat zich goed voelt in de kinderopvang, ontspannen ouders en pedagogische basiskwaliteit. Ook al komt het kind maar 1x in de week.

@Esther Boverhof is Quebble's eerste officiele blogger! Esther Boverhof is een ervaren kinderopvang adviseur. Ze is eigenaar van Gastouderbureau MamaloetjeKO assistent en Estmedia.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten