vrijdag 26 april 2013

Marianne de Valck prikt graag

Ik blog graag om te prikken in ballonnen. Mijn adviesbureau Spelen en Speelgoed heeft niet voor niets een ballonnetje in het logo. Het is mijn werk en deskundigheid om informatie te geven over spelen en speelgoed vanuit pedagogisch perspectief.

Zo stel ik mij voor op ouderavonden, congressen, voor kinderopvang, scholen, kindgerichte opleidingen, speelotheken en ontwerpers van speelgoed en speelruimte en aan jullie via dit eerste blog. Iedereen mag hier uithalen wat men lezen wil, als het maar niet het verkeerde is. Nee, ik verkoop geen Tupperware speelgoed tijdens huisbezoek, ook niet ergens anders en ook geen ander speelgoed. Ik schrijf niet voor, maar wil aan denken zetten over spelen.

Spelen met alle bijbehorende mogelijkheden, oorzaken en gevolgen voor kinderen en grote mensen. Van ontwerpen van speelse mogelijkheden voor binnen en buiten, via wat ouders en begeleiders kunnen doen om goed spelen mogelijk te maken naar waarom kinderen spelen zoals ze spelen met alle moeilijkheden en mogelijkheden tot beleidsmakers rond het officiële VN recht op spelen zoals opgenomen in het Kinderrechtenverdrag. Want spelen spiegelt onze maatschappij, vertekent maar altijd herkenbaar. Iedere ambtenaar, iedere ouder heeft hier mee te maken. Sterker nog; spelen houdt niet op…onze waardering voor eigen spelen in ons huidige functioneren heeft alles te maken met wat we kinderen gunnen.

Mijn aandacht voor spelen richt zich op opvoeding en praktijk. Ik wil informatie geven, inzicht bewerkstelligen en praktische handvatten bieden. Van informatie op de doos, via speelvisie naar wat we daarmee kunnen doen. Van de verschillen tussen ouders en grootouders, jongens en meisjes, leeftijden en verschillende culturen. Van VVE, via pedagogische methodieken naar actuele pedagogische inzichten. Ik meld en geef commentaar op beleid, zorgen en vooral aannames.

Om een paar actuele onderwerpen te noemen waar ik mee bezig wil zijn; De verschillen tussen jongens en meisjes krijgen aandacht maar wat dit in de praktijk betekent voor onze omgang met techniek, feiten, vechten, avontuur en risico’s blijft mijn inziens onderbelicht. Vaak worden de consequenties van inzicht niet getrokken als het ons niet uit komt. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van licht, beeld en geluid op jonge kinderen. We weten het wel maar als kinderen het leuk vinden en zo rustig blijven zitten!  En kleurplaten. Ze zouden verboden moeten worden voor kinderen onder de vier jaar!

Ik ben kritisch over onze neiging om terechte zorg voor dalende ontwikkelingen, met de ambitie voor meer, beter en sneller, te bestrijden met programma’s en methodieken, en soms tot programma’s die ineens methodieken heten, waarmee als afslankmiddelen wordt beweerd dat kinderen daar slimmer van worden.

U ziet het al; ik prik graag. Niet omdat het allemaal verkeerd gaat maar omdat onze idealen worden geblokkeerd door praktische bezwaren. Ik vraag soms aan ouders, ambtenaren en kinderopvangmedewerkers hoe ze zelf speelden als kind en krijg prachtige gevallen vol risico’s, krakkemikkige oplossingen waar ze heel gelukkig mee zijn geweest, hilarische mislukkingen en enorme belevenissen. Vraag daarna wat ze onder goed spelen verstaan en de zienswijze draait 180 graden naar concentratie, leerzaam, rust, netjes en educatief. (het laatste woord bezorgt mij kriebels).

Ok genoeg opsommingen…u mag reageren…graag zelfs. Hoe meer u het met me oneens bent, hoe leuker het wordt. Verzoeknummers zijn welkom. U mag lachen en denken; ‘Ik begrijp wat ze bedoelt maar zo gek ben ik nog net niet ‘.En wilt u meer lezen, lees dan mijn weblog op mijn site.

Marianne de Valck: gespecialiseerd in het geven van onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit een pedagogische achtergrond. Eigenaresse van Adviesbureau Spelen en Speelgoed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten